این رویداد خاتمه یافته است ...

پنجشنبه 28 دي ماه 1396
صفحه اصلی > مکانیزم تجاری سازی
.: مکانیزم تجاری سازی

مکانیزم تجاری سازی

شرکت کنندگان بخش های مختلف جشنواره (شامل مخترعان، کارآفرینان و شرکت های فناور و خوشه های رشد) که از این پس مبتکران نامیده می شوند پس از ثبت نام در جشنواره با تكميل كاربرگ‌ مربوطه (فرم ارسال آثار) و ثبت نهایی آنها از طریق سامانه سایت جشنواره، مورد بررسی کمیته تجاری سازی نیز قرار می گیرند.

از سوی دیگر کمیته تجاری سازی با دریافت اطلاعات سرمایه گذاران (مدیریت شهری، صنعت، و ...) اقدام به برگزاری جلسات اولیه فی مابین  در تشریح مسائل فنی و حقوقی بر اساس استاندارد های لازم و منافع طرفین مذاکره (مبتکر و سرمایه گذار) اقدام به تنظیم قرارداد می نماید.

توصیه کمیته تجاری سازی به تعامل کنندگان (سرمایه گذاران و مبتکران) این است که در چارچوب قرارداد های همکاری که تعاونی مبتکران فراهم می آورد، تجاری سازی را  شکل دهند هرچند که مانعی در مذاکرات مستقل وجود ندارد، اما این کمیته با مشاوره و امکانات و تجربیاتی که در اختیار دارد، مشاوره صحیح را جهت حفظ منافع مشترک و رعایت حقوق طرفین در اثر ارائه خواهد نمود.

مراحل تجاری سازی:

1-ارسال اثر(آثار) از طریق سامانه

2-بررسی در کمیته تجاری سازی

3-تعیین گرایش و دسته بندی طرح

4-معرفی  طرح به متقاضیان (بخش های مختلف شهرداری تهران و سرمایه گذاران) بالقوه

5-مذاکره با متقاضیان بالفعل که تمایل به سرمایه گذاری در اثر و تجاری سازی آن را دارند.

6-برگزاری جلسات جهت تجاری سازی در حین جشنواره در محل برگزاری جشنواره و بعد از جشنواره در محل شرکت تعاونی مبتکران

7-برگزاری جلسات تخصصی کارشناسان سرمایه گذار و شهرداری تهران  با مبتکر

8- ارائه مشاوره به طرفین عقد قرارداد تجاری سازی جهت حفظ منافع مشترک و حقوق طرفین

9-در اختیار گذاشتن فرمت حقوقی عقد قرارداد تجاری سازی

11-عقد قرارداد

12-اهدا 5 سکه تمام بهار آزادی به بهترین قراداد منعقده در جشنواره که توسط کمیته تجاری سازی انجام گیرد. (متولی و اهدا کننده جایزه تعاونی مبتکران خواهد بود)