این رویداد خاتمه یافته است ...

پنجشنبه 28 دي ماه 1396
صفحه اصلی > مکانیزم داوری
.: مکانیزم داوری

نحوه فرآیند بررسی آثار ارسالی به جشنواره در فاز رقابتی و ورود آنها به فاز نمایشگاهی:

شرکت کنندگان بخش های مختلف جشنواره (شامل مخترعان، کارآفرینان و شرکت های فناور) پس از ثبت نام در جشنواره با تكميل كاربرگ‌ مربوطه (فرم ارسال آثار) و ارسال آنها از طریق سایت جشنواره به دبيرخانه، وارد مرحله بررسی و داوری می شوند. داوری آثار ارسالی در هر سه گروه شرکت کننده در دو مرحله مورد داوری اولیه و نهایی قرار می گیرند؛  در داوری اولیه که بر مبنای فرم مشخصات ارسالی آثار متقاضی انجام می گیرد؛ کمیته داوران جشنواره متشکل از متخصصین و اساتید برجسته دانشگاهی بر اساس معیارهای داوری تدوین شده توسط کمیته علمی جشنواره نسبت به بررسی و قیاس آثار (با تفکیک سه بخش مخترعان، کارآفرینان و شرکت های فناور) اقدام نموده و طبق جمع بندی آرای کمیته داوران، آثار واجد شرایط به مرحله دوم داوری (داوری نهایی) راه می یابند. در مرحله دوم که آثار در نمایشگاه جشنواره عرضه می شوند، داوران جشنواره با حضور در هر غرفه و رؤیت آثار و مستندات اثر و با توجه به مطالب ارائه شده از سوی مخترع، کارآفرین و مدیر عامل شرکت فناور به صورت شفاهی در ارائه و دفاع از اثر خود، بر اساس فرم داوری حضوری به نمره دهی اثر می پردازند، در نهایت با اتکاء به گزارش های داوران و طبق امتيازهاي بدست آمده، برترين آثار در هر سه گروه تعیین می شوند.

در دوره دوم جشنواره آثار براساس معیارها و شاخص های طراحی شده در دو دسته­ ی« ویژگی های فنی اثر» و « ارتباط اثر به مسائل و موضوعات شهر (محورهای جشنواره)» مورد ارزیابی و داوری قرار می گیرند. با توجه به اینکه از جمله اساسی ترین اهداف جشنواره و برگزارکنندگان آن ترویج و ارتقاء ضرورت توجه و حمایت از ایده پردازی، خلاقیت، ابتکار و اختراع در جامعه و حمایت معنوی و مادی از مخترعان، پژوهشگران، کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان و فناور می­ باشد لذا بیشترین وزن نمرات داوری اختصاص به «ویژگی های فنی اثر» دارد، اما لازم به ذکر است که گرچه وزن نمرات داوری اختصاص یافته به « ارتباط اثر به مسائل و موضوعات شهر » از بخش دیگر کمتر است اما مطمئناً تأثیر بسزایی در موفقیت و تمایز نمره نهایی داوری دارد.

بر این اساس سوالات داوری آثار به گونه ای طراحی شده است که حدود 70 درصد نمره را معیارهای معرف «ویژگی های فنی اثر» احراز می کند و 30 درصد باقیمانده به معیارهای معرف « ارتباط اثر به مسائل و موضوعات شهر(محورهای جشنواره)» اختصاص می یابد.

در یک جمع بندی مراحل داوری به شرح زیر می باشد:

مرحله اول داوري : شامل بررسي اثر از نظر نوآوري و سطح فناوري، محتوا و عملياتي بودن فناوري بكار گرفته شده در اثر، قابليت تجاري سازي، رعايت اصول و ساختار نگارش گزارش اثر و پرداختن به جزئيات هر يك از سرفصل‌هاي طرح كسب ‌وكار، میزان اشتغال زایی، نوع خدمات ارائه شده توسط اثر، گستردگی اثر پذیری، اثرپذیر بودن اثر در حل مسائل شهری و... توسط کمیته داوران جشنواره و براساس مشخصات اثر ارسالی توسط متقاضی شرکت در جشنواره انجام می گیرد؛

مرحله نهايي داوري: شامل بررسی و داوری آثار راه یافته به فاز نمایشگاهی بصورت ارائه حضوري و در ايام برگزاري جشنواره بر اساس فرم داوری حضوری اثر، انجام می پذیرد.

نکات قابل توجه:

1- آثاری که از نظر هیأت داوران در هر مرحله، مشمول یکی از موارد ذیل تشخیص داده شود، از مرحله داوری جشنواره حذف خواهد شد:

1-1-اثر بدون فایده: به این معنی که هیچ نیازی به اثر وجود ندارد و اثر هیچ مشکلی را حل نمی کند.

1-2-اختراع در حد ایده اولیه یا شبیه سازی است (حداقل یک نمونه آزمایشگاهی و یا ماکت از آن ساخته نشده است و یا در هیچ کجا ثبت نشده باشد).

1-3-کارآفرینی از نوع فناورانه (مبتنی بر یک محصول، فرآیند، فناورانه و... نوین و کاربردی) نبوده و تنها به ایجاد یک بنگاه اقتصادی منجر شده باشد و یا موجب ایجاد شغل و اشتغالزایی نشده باشد.

1-4-فعالیت و خدمات شرکت فناور نیاز مشخصی از مسائل مبتلا به شهر را پاسخ ندهد.

2- مبنای امتیازدهی و ارزیابی آثار، فرم داوری می باشد که لازم است موارد مورد نظر در این فرم به دقت تکمیل شده تا امتیازدهی به آثار کامل صورت گیرد و به درستی آثار برتر جهت شرکت و نمایش حضوری در جشنواره انتخاب گردند.

3- در زمان داوری نهایی، صحت ادعاهای مخترعان، کارآفرینان و شرکت های فناور بایستی بصورت عملی برای داور احراز گردد. بنابراین ارائه مستندات از طرق مختلف نظیر فیلم و عکس و... بسیار مؤثر بود. توصیه می شود که فیلم کوتاه و مناسبتی از عملکرد آثار خود که همراه با توضیحات متقاضی می باشد را تهیه و به داور ارائه نمایند.

4- در صورتیکه مستندات و مدارکی برای قابلیت آثار خود از سازمان های معتبر و مرتبط دریافت شده است، حتماً اصل مدارک مربوطه می بایست در زمان داوری حضوری به داور ارائه شود.

5- در هنگام ثبت نام اثر مورد نظر در سایت جشنواره، تلاش نمایید که توضیحات، مدارک و مستندات ارسالی مربوط به آثار شما کامل باشد.

6- توصیه می شود که در توصیف اثر خود، با زبان و ادبیات تخصصی هر سه حوزه (اختراع، کارآفرینی و شرکت فناور) آشنا باشید و از آنها در بیان ویژگی های اثر خود استفاده نمایید. استفاده از ادبیات تخصصی مناسب و بیان ویژگی های اثر با زبان علمی و فنی مناسب، ارزیابی آثار را برای داور متخصص آسان تر خواهد کرد.

7- در صورتی که مشخص شود که شرکت کننده در جشنواره از بیان حقیقت در خصوص قابلیت اثر خود خودداری نموده یا ادعای خلاف واقع بیان داشته است و این ادعا منجر به فریب داوران گردیده است، اثر از تمام امتیازات کسب شده محروم می گردد و امتیاز نهایی او صفر خواهد بود.


فرم های داوری و مشخصات آثار:


فرم مشخصات اثر

ردیف

پرسش

1

عنوان اثر

2

عنوان اثر به لاتین

3

محور های اصلی زمینه اثر را انتخاب کنید:

1.        ساخت و ساز

2.       اجتماعی و فرهنگی

3.      حمل و نقل و ترافیک

4.       تاسیسات و تجهیزات شهری

5.      محیط زیست، بهداشت، سلامت و زیست محیط شهری

6.       سایر موضوعات مرتبط با شهر

7.      فناوری های نوین

8.      اقتصادی

4

نمونه ساخته شده در چه مرحله ای است؟

*مدل نرم افزاری یا ماکت     *نمونه اولیه      *نمونه صنعتی      *تولید انبوه

5

حوزه کاربردی اثر در کدام بخش می باشد؟

*خدمات            *صنعت               *کشاورزی                *غذا و دارو

6

آیا این اثر نمونه داخلی و یا خارجی دارد؟

*بله         *خیر

7

در کدام منطقه جغرافیایی اقدام به ایجاد اثر نموده اید؟ تاثیراتی را که اثر فوق توانسته است در بخش های مختلف در آن منطقه ایجاد نماید را شرح دهید.

*مرکز استان            *شهر              * روستا

8

در صورت اخذ معیارهای ارزیابی کیفیت آنها را همراه با ذکر نام مرجع صادر کننده نام ببرید.

9

اگر موفق به اخذ لوح و نشان های داخلی و خارجی شده اید، نام ببرید.

10

نوآوری شما در کدام حوزه قرار دارد؟

*  نوآوری در محصول            * نوآوری در فرآیند                * نوآوری در عملکرد

11

اثر خود را به طور مختصر در سه سطر با اشاره به این نکته که به  چه حوزه و بخشی از محور انتخاب شده مربوط می باشد و به ارتقای کیفی آن کمک می کند توضیح دهید.

12

ضرورت و اهمیتی که این اثر می تواند در رفع نیازهای جامعه داشته باشد را بیان کنید.

13

دلایل نو، جدید یاکاربردی بودن اثر خود را تشریح کنید.

14

بازار هدف اثر را بیان کنید و میزان سهم خود را در بازار نسبت به سایر رقبا توضیح دهید.

15

میزان تأثیر این اثر را در اقتصاد مقاومتی چگونه است؟

16

خلاقیت و یا نوآوری خود را در کسب و کار مربوط به این اثر توضیح دهید؟

17

آیا برای کاربردی نمودن اثر خود چشم انداز و برنامه کسب و کار (BP)  تهیه نموده اید؟

18

نحوه اجرا و سرمایه گذاری در طرح خود را بیان کنید.

19

در صورت نیاز به سرمایه گذاری، چه مراکز خصوصی یا دولتی می توانند بر روی اثر شما سرمایه گذاری نمایند؟

20

آیا از طرف مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و یا دیگر نهادها حمایت شده اید؟ چه مدت و به چه میزان شرح دهید.

 


فرم الف داوری آثار

ردیف

شرح

 

سقف امتیاز*

1

ارتباط میان اثر و محور منتخب برای شرکت در جشنواره

10

2

میزان پاسخ گویی به مسائل مبتلا به شهر

10

 

3

نو بودن اثر ارائه شده

10

4

میزان خلاقیت و نوآوری اثر

10

 

5

میزان کارایی اثر در شرایط کنونی جامعه

10

 

6

میزان اثرگذاری و کاربرد در مدیریت شهری

10

 

7

میزان موفقیت اثر در خدمات رسانی به کلان شهرهایی نظیر تهران

10

8

میزان تاثیر در خودکفایی و اقتصاد مقاومتی

 

10

9

نقش نوآوری اثر در راستای توسعه شرایط کسب و کار

(در هر یک از قسمت های نوآوری در محصول یا نوآوری در فرآیند یا نوآوری در عملکرد)

 

10

10

 میزان جلب سرمایه های مختلف

(در صورت جذب سرمایه گذار خصوصی و دولتی؛

در صورت جذب سرمایه گذار از بخش خصوصی یا دولتی؛

در صورت جذب سرمایه گذار مشارکت با سرمایه گذار خصوصی؛

در صورت سرمایه گذاری شخصی توسط صاحب اثر)

 

10

11

مجموع امتیازات بر اساس:

«   عالی(10)   خیلی خوب(8)   خوب(6)   متوسط(4)   ضعیف(2)  »    

 

 

100**

*نکته: منظور از سقف امتیاز بالاترین میزان امتیازی است که داور محترم می تواند برای هر بند در نظر بگیرد. لازم به ذکر است که کف امتیازات در این فرم 2 می باشد.

** نکته: مجموع حداکثر امتیازت فرم الف داوری 100 امتیاز می­باشد.

 

 

فرم ب داوری آثار

( بخش مخترعان ) 

ردیف

شرح

سقف امتیاز*

مراجع بررسی**  (سوالات)

1

کاربردی و مفید بودن اختراع در حل مشکلات شهری

7

12-11-7-5-3

2

امکان پذیری بهره برداری از اختراع در شرایط کنونی علمی/ فنی/  اقتصادی کشور

7

4- 7- 11- 12-13- 15

 

3

متکی بودن بر مبانی تئوری‌های علمی

7

5- 14- 16- 17-18- 8- 9-10-11

4

میزان اثرگذاری اختراع در خودکفایی اقتصادی(اقتصاد مقاومتی) و مقرون به صرفه بودن تولید و استفاده از اختراع

7

12- 15- 14

5

تازگی زمینه اختراع

در سطح ملی

5

6- 9- 10- 12-13- 16

در سطح بین المللی

7

 

6

بهره مندی از برنامه کسب و کار (BP)

6

17- 18

 

7

وضعیت فعلی اثر در مرحله ساخت / تولید اولیه

3

7- 11- 12- 14

 

8

وضعیت فعلی اثر در مرحله تولید انبوه / تجاری‌سازی

7

11- 15- 17

 

9

مقیاس و حوزه فراگیر اختراع تجاری سازی شده (شعاع خدمات رسانی-قلمرو عملکردی)

محلی

1

8- 9- 18-19-20

شهری

2

ملی

4

بین المللی

5

 

10

جلب حمایت از اختراع توسط نهادهای علمی و پارک های علم و فناوری و خوشه های رشد

4

8-9-10-11-14-16

 

11

موفقیت در جلب سرمایه از بخش های مختلف

5

11-18-19-17-15

 

12

اخذلوح،تقدیرنامه ونشان­های داخلی و خارجی

دریافت احکام و الواح تقدیر یا تایید از جشنواره های داخلی

1

8- 9 

دریافت احکام و الواح تقدیر یا تایید از جشنواره های خارجی

2

اخذ تاییدیه از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی و سایر ارگان های رسمی کشور

4

ثبت بین‌المللی

6

13

نظر کلی داور محترم

توضیحات داور محترم:

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی داور محترم:

تاریخ و امضاء:

ارزیابی کلی داور محترم (از 1 تا 10 امتیاز)

 

10

 

14

مجموع امتیازات

 

100***

نکته*: منظور از سقف امتیاز بالاترین میزان امتیازی است که داور محترم می تواند برای هر بند در نظر بگیرد.لازم به ذکر است که کف امتیازات نیز صفر می باشد بدین معنا که بنا به تشخیص داور محترم ممکن است به برخی از موارد امتیازی تعلق نگیرد.

نکته**: منظور از مرجع بررسی فرم ثبت آثار تکمیل شده توسط شرکت کننده و مستندات ارائه شده توسط وی می باشد.

نکته***:  مجموع حداکثر امتیازت فرم ب داوری برای مخترعان 100 امتیاز می­ باشد.

           

 

 فرم ب داوری آثار

( بخش کارآفرینان )

ردیف

شرح

 

سقف امتیاز*

مراجع بررسی**  (سوالات)

1

میزان ارتباط حوزه فعالیتی کارآفرین با مسائل مبتلا به شهر

5

12-11-7-5-3

2

میزان پاسخگویی و رفع مشکلات مبتلا به شهر از طریق فعالیت کارآفرین

7

4- 7- 11- 12-13- 15

 

3

سطح دانشی مبانی علمی کارآفرین(اتکا به دانش نظری و تئوری)

5

5- 14- 16- 17-18- 8- 9-10-11

4

میزان اثرگذاری فعالیت کارآفرین در خودکفایی اقتصادی(اقتصاد مقاومتی)

7

12- 15- 14

5

تازگی نوع فعالیت کارآفرین

در سطح ملی

5

6- 9- 10- 12-13- 16

در سطح بین المللی

7

 

6

بهره مندی از برنامه کسب و کار (BP)

6

17- 18

 

7

مقیاس و حوزه فراگیر فعالیت کارآفرین (شعاع خدمات رسانی- قلمرو عملکردی- فعالیت کارآفرین)

محلی

2

7- 11- 12- 14

شهری

3

ملی

4

بین المللی

5

 

8

میزان اشتغال زایی

تا 5 نفر

4

11- 15- 17

5 10 نفر

5

10 20 نفر

6

بیش از 20 نفر

7

 

9

حمایت از فعالیت کارآفرین توسط نهادهای علمی و پارک های علم و فناوری و خوشه های رشد

3

8- 9- 18-19-20

 

10

جلب سرمایه از بخش های مختلف برای راه اندازی و گسترش فعالیت

3

8-9-10-11-14-16

 

11

اخذ لوح، تقدیرنامه و نشان های داخلی و خارجی

دریافت احکام و الواح تقدیر یا تایید از جشنواره های داخلی

1

8- 9 

دریافت احکام و الواح تقدیر یا تایید از جشنواره های خارجی

2

اخذ تاییدیه از ارگان های رسمی کشور

3

12

نظر کلی داور

محترم

توضیحات داور محترم:

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی داور محترم:

تاریخ و امضاء:

ارزیابی کلی داور (از 1 تا 10 امتیاز)

10

 

13

مجموع امتیازات

 

100***

نکته*: منظور از سقف امتیاز بالاترین میزان امتیازی است که داور محترم می تواند برای هر بند در نظر بگیرد.لازم به ذکر است که کف امتیازات نیز صفر   می باشد بدین معنا که بنا به تشخیص داور محترم ممکن است به برخی از موارد امتیازی تعلق نگیرد.

نکته**: منظور از مرجع بررسی فرم ثبت آثار تکمیل شده توسط شرکت کننده و مستندات ارائه شده توسط وی می باشد.

نکته***: مجموع حداکثر امتیازت فرم ب داوری برای کارآفرینان 100 امتیاز می­باشد.  

فرم ب داوری آثار 

( بخش شرکت های فناور و خوشه های رشد ) 

 

 

 

ردیف

 

شرح

 

سقف امتیاز*

مراجع بررسی**  (سوالات)

 

1

میزان ارتباط حوزه فعالیتی شرکت با مسائل مبتلا به شهر

4

7- 5- 3- 11-12

 

2

میزان پاسخگویی و رفع مشکلات مبتلا به شهر از طریق دستاوردهای شرکت

7

4- 7- 11- 12-13- 15

 

3

گستردگی حوزه های فناورانه شرکت (فعالیت در چند رشته و حوزه دانشی و کاربردی)

5

5- 14- 16- 17-18- 8- 9-10-11

 

4

میزان اثرگذاری فعالیت شرکت در خودکفایی اقتصادی (اقتصاد مقاومتی)

7

12- 15- 14

 

5

تازگی نوع فعالیت شرکت

در سطح ملی

4

6- 9- 10- 12-13- 16

در سطح بین المللی

6

 

6

بهره مندی از برنامه کسب و کار (BP)

4

17- 18

 

7

مقیاس و حوزه فراگیر فعالیت کارآفرین

(شعاع خدمات رسانی/ قلمرو عملکردی/ فعالیت شرکت)

محلی

2

7- 11- 12- 14

شهری

3

ملی

4

بین المللی

7

 

8

میزان اشتغال زایی

تا 5 نفر

2

11- 15- 17

5 10 نفر

3

10 20 نفر

4

بیش از 20 نفر

6

 

9

حمایت از فعالیت کارآفرین توسط نهادهای علمی و پارک های علم و فناوری و خوشه های رشد

6

8- 9- 18-19-20

 

10

میزان حمایت از ایده ها و موفقیت در تبدیل ان به محصول قابل عرضه و کاربردی

6

8-9-10-11-14-16

 

11

تنوع روش های سرمایه گذاری در گسترش فعالیتهای شرکت

4

11-18-19-17-15

 

12

اخذ لوح، تقدیرنامه و

 نشان های داخلی

 و خارجی

دریافت احکام و الواح تقدیر یا تایید از جشنواره های داخلی

1

 

8- 9 

دریافت احکام و الواح تقدیر یا تایید از جشنواره های خارجی

2

اخذ تاییدیه از ارگان های رسمی کشور

3

 

13

نظر کلی داور محترم

توضیحات داور محترم:

 

 

نام و نام خانوادگی داور محترم:

 

تاریخ و امضاء:

ارزیابی کلی داور (از 1 تا 10 امتیاز)

10

 

14

 

مجموع امتیازات

 

100***

نکته*: منظور از سقف امتیاز بالاترین میزان امتیازی است که داور محترم می تواند برای هر بند در نظر بگیرد.لازم به ذکر است که کف امتیازات نیز صفر می باشد بدین معنا که بنا به تشخیص داور محترم ممکن است به برخی از موارد امتیازی تعلق نگیرد.

نکته**: منظور از مرجع بررسی فرم ثبت آثار تکمیل شده توسط شرکت کننده و مستندات ارائه شده توسط وی می باشد.

نکته***:  مجموع حداکثر امتیازت فرم ب داوری برای مخترعان 100 امتیاز می­باشد.