این رویداد خاتمه یافته است ...

پنجشنبه 28 دي ماه 1396
صفحه اصلی > حامیان
.: حامیان

حامیان دومین دوره جشنواره اختراعات و ابتکارات تهران:

دانشگاه جامع علمی کاربردی

مجلس شورای اسلامی فراکسیون حمایت از نخبگان

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران

شهرداری منطقه دو

شهرداری منطقه چهار

بنیاد ملی نخبگان

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان