این رویداد خاتمه یافته است ...

پنجشنبه 28 دي ماه 1396
صفحه اصلی > نگاهی بر دوره نخست
.: نگاهی بر دوره نخست

نخستین دوره جشنواره اختراعات و ابتکارات تهران در دو بخش رقابت علمی و نمایشگاهی در تاریخ ششم لغایت هشتم آبان ماه 1392 با استقبال گسترده  نخبگان و مخترعان سراسر کشور برگزار گردید. دوره نخست جشنواره توسط شرکت تعاونی مبتکران، کارآفرینان و شهریاران برنا و با همکاری فرهنگسرای ابن سینا و نیز شهرداری منطقه دو انجام و با حمایت دانشگاه صنعتی شریف، سازمان فنی و حرفه ای، سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، فدراسیون بین المللی مخترعان، شبکه تجاری سازی ایده و اختراع، نذر فرهنگی، سرای استاد معین و پتروشیمی آبادان برگزار شد.