این رویداد خاتمه یافته است ...

پنجشنبه 28 دي ماه 1396
صفحه اصلی > تاریخ های مهم و محل برگزاری
.: تاریخ های مهم و محل برگزاری


تاریخ برگزاری:

بزودی اعلام می گردد.


مکان برگزاری:

برج میلاد تهران.


شروع نام نویسی:

بزودی اعلام می گردد.

 

پایان مهلت نام نویسی و ارسال آثار:

بزودی اعلام می گردد.

 

اعلام نتایج داوری اولیه:

بزودی اعلام می گردد.

 

خرید غرفه:

بزودی اعلام می گردد.